Sme inovatívne a originálne strategické štúdio založené vo Zvolene. Špecializujeme sa na marketingovú stratégiu so silným zreteľom na identitu značky, založenou na výskume a insighte cieľovej skupiny, podporenou performance marketingom.

Služby

#brandstrategy #stratégiaznačky #komunikačnastratégia #kreatívnakampaň #digitálnastratégia #performance #auditkomunikácie #konzultácie #školenia